Saturday, May 21, 2011

The Patriotic Oath (Panatang Makabayan) is a national pledges of the Philippines. It is commonly recited at all private and public schools and offices flag ceremonies, after the singing of the national anthem (Lupang Hinirang), set in Republic Act No. 1265, one of many national symbols laws, which was approved on July 11, 1955.The act was implemented in schools through an order of what is now the Department of Education, known as Department Order No. 8, which was approved on July 21, 1955. The pledge was revised in November 2001 by former Department of Education Secretary Raul Roco, using shorter lines with more conversational Filipino.


Original version

Iniibig ko ang Pilipinas,
Ito ang aking lupang sinilangan,
Ito ang tahanan ng aking lahi,
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang,
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan,
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas,
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan,
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.

Current version

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;
naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas

0 comments: